kultHistoria 

Myterna

Möbius har alltid funnits. Traditionerna är många och intrikata. Ceremonier och symboler återfinns i umgänge, beteenden och objekt och måste följas till punkt och pricka.


Den nakna sanningen - de tidiga åren

Uppsala Universtitet - JA, TS, ÅN

Moebius startade som en löst sammansatt studentförening på Matematikerlinjen vid Uppsala universitet läsåret 1984-85. Organisationen bildades av en grupp M83-studenter (dvs. de som började på matematikerlinjen hösten 1983) som en reaktion på vad man upplevde som bristande engagemang för studentlivet hos det så kallade matematiska linjerådet. Rådet förmedlade en bild av en fokusering på möten, formalia, protokoll och titlar, istället för på studenterna och sociala arrangemang. Ingen skugga behöver falla på linjerådet eftersom de förmodligen oreflekterat, på ett utmärkt sätt utförde det de var satta att göra. Men hos flera av M83:orna fanns en önskan att kunna umgås även utanför lektionstid. Möbius var aldrig underställt linjerådet.

Studentlivet i Uppsala beskrivs ofta som oöverträffat, med alla nationerna, studentkåren och den stora mängden av arrangemang som brukar finnas att tillgå. Då, i början på 1980-talet fanns det dock inte alltid ämnesspecifika föreningar. De tekniska fysikerna hade en organiserad verksamhet men de naturvetenskapliga linjerna saknade i stort sett detta.

Möbius växte fram när några studenter började träffas 1984 för att diskutera hur man skulle kunna liva upp tillvaron på matematikerlinjen t.ex. genom att arrangera fester eller andra arrangemang. Tanken på att bilda en grupp med ett namn hade då växt fram i skuggan av linjerådet. Som en reaktion på rådande förhållanden kom gruppen överens om att inte ha titlar och formalia. Alla skulle känna sig fria att föreslå saker liksom att genomföra dem. Ingen behövde fråga en ordförande om lov för det fanns ingen ordförande. Detta gjorde att kreativiteten fullkomligen exploderade från och med läsåret 1985 när en ny årskull, de s.k. M85:orna, började och svalde idén om Möbius med hull och hår. Detta fick även fart på de tidigare så avvaktande M84:orna.

Grundarna

Även om Möbius inte hade någon ordförande så var M83 Per Larsson drivande för Möbius etablerande. De övriga grundarna av Möbius var Jonas Arnqvist, Peter Fagerberg, Åke Nylund och Tomas Stenlund. Alla var fria att söka sin egen roll, inget bestämdes formellt. Alla hjälptes åt men Peter blev den tekniska innovatören, idésprutan och fixaren. Jonas och Åke jobbade med rockbanden, Möbiustidningen och illustrationer. Tomas och Per var drivande och organiserade evenemangen, kläckte idéer och höll ordning på ekonomin.

Medlemmarna och studiemiljön

Möbiusmöte i sal 309, Thunbergsvägen

Det fanns inget formellt medlemskap i Möbius men aktiviteterna omfattade studenter på Matematikerlinjen som då var en bred matematisk- datavetenskaplig utbildning (det fanns även inriktningar på statistik eller nationalekonomi). I mitten på 80-talet fanns i Uppsala i stort sett tre utbildningsalternativ för den som var intresserad av att lära sig mer om datorer nämligen, Matematikerlinjen med fokus på teknisk databehandling, numerisk analys och matematik, Systemvetenskapliga linjen med fokus på administrativa datasystem eller Datavetenskapliga linjen som betonade datalogi och datavetenskap. Matematikerna vistades ofta, liksom kemister, fysiker och tekniska fysiker på Thunbergsvägen vid Engelska parken bakom Carolina Rediviva. Studenterna på matematikerlinjen var huvudsakligen knutna till Institutionerna för Teknisk Databehandling (TDB) eller Matematiska institutionen medan t.ex. Systemvetarna var på Institutionen för Administrativ Databehandling (ADB).Spivak, Michael (1967,1980) Calculus, 647 sidor

Som så mycket annat i Möbius begreppsvärld så omgavs till och med viss kurslitteratur med kultstatus. En bok kunde omtalas med vördnad eller fruktan på grund av till exempel dess tjocklek, ogenomtränglighet eller för att alla läst den. En bok som hade alla dessa element och som dessutom var den allra första bok som studenterna på matematikerlinjen kom i kontakt med var Michael Spivaks Calculus.

 

Namnet Möbius

Möbius strip M C Escher

Namnet Möbius kommer från den yta eller det band med bara en "sida" som bland annat inspirerat M.C. Escher att teckna s k Möbiusband. Denna typ av ytor är uppkallade efter den nederländske matematikern August F. Möbius (1790-1868) som verkade under mitten av 1800-talet.

 

Traditionerna

Per, matematiker ut i fingerspetsarna, hade svårt för linjerådets fokus på oväsentlig formalia och inom Möbius utvecklades snart en kultur som ironiserade över traditioner och regler. Det blev en ironisk jargong att säga att "detta är en lång tradition" eller "det måste finnas..." följt av mer eller mindre vansinniga studentikosa företeelser. En halv flaska vin som stått länge utan att ha blivit bortstädad kunde t.ex. upphöjas till tradition genom att man föreskrev att det alltid skulle finnas halv flaska demi-sec vid tidningsredaktionens möten. Möbius skulle omväxlande stavas Moebius och Möbius. Mörka solglasögon blev kult i alla möjliga sammanhang i samband med rockbandet Gram-Schmidt and the Runge-Kutta Rockers spelning och nödrim eller felstavningar förklarades vara tradition. Dessa kvasitraditioner var även delvis en parodi på Uppsala universitets anrika studentlivstraditioner.

Evenemangen

Punk-pub på RackisEn dominerande drivkraft bakom bildandet av Möbius var en önskan om att ha kul i olika sammanhang. Det centrala här var fester och liknande arrangemang som konserter eller pub-kvällar. Live-musik framfördes nästan alltid av Möbiusbandet i skiftande konstellationer. En del av festerna blev snabbt årliga arrangemang som t.ex. Residue-Gasquen och Tomte-puben. Andra var engångsföreteelser men nästan utan undantag mycket uppskattade som t.ex. punk-puben på Rackis. Moebius första ölhävar-champion var M83-Ulf Myrberg och första integraltävlingsmästare blev M82-Anders Hansson (imponerande då Anders dubblade med deltagande i ölhävartävlingen).

Prylarna

Knapp, Residue-Gasque 1985Möbius tog fram en del möbiusprylar, som tröjor, klistermärken och knappar. Under de första åren var man i sin antikonformistiska attityd emot idén att skaffa overaller som de Tekniska fysikerna inom FUTF hade. Overallerna ansågs som alltför mainstream. Istället blev det en punkigare stil som kom att råda med fokus på knappar (badges) och mörka solglasögon. Knapparna togs i allmänhet fram i samband med Möbius fester. Några av de första knapparna som Möbius lät tillverka gjordes i mycket begränsad upplaga och blev snabbt mycket åtråvärda och kultförklarade, t.ex. knappen som gjordes inför Residue-Gasquen 1985.

Radio Möbius

Hösten 1986 startade Radio Möbius på lokalradiobandet i Uppsala. Programmen sändes varje onsdag från 21:30 till 22:00. Tidsmässigt sändes Radio Moebius, av en slump, i anslutning till frikyrkliga lokalradioprogram. Detta innebar att dessa programs trogna lyssnare ibland oavsiktligt tog del av Radio Möbius direktsändningar vilket någon gång ledde till betydande kulturkrockar. Radio Möbius hölls ihop av eldsjälar som Åke Nylund, Per Larsson, Erik Nordin och Staffan Fredén. Men det var många som var med och satte samman programmen och även om formen vanligtvis var prat varvat med musik, fick de vitt skilda innehåll från vecka till vecka.

Kult

Möbiusmöte i källaren på ThunbergsvägenDen grottliknande så kallade "källaren" är ett återkommande begrepp. Källaren fanns på riktigt och låg under dåvarande Matematiska institutionen på Thunbergsvägen. Den liknade mer en dåligt upplyst grotta insprängd i berget med tegelväggar eller naken sten och sträckte sig djupare in än de flesta vågade gå. Många Möbiusmöten i den inre kretsen avhölls i källaren. Som kontrast till detta var även konditori Ofvandahls en vanlig mötesplats för Möbius.

Utvecklingen

Naturvetarbal Uppsala slott - Johan L och Tomas SNär Moebius 1986 tog på sig ansvaret att organisera Naturvetarbalen för 600 högtidsklädda gäster på Uppsala slott våren 1987 uppstod krav på en fastare organisation med ordförande och kassör m m. Möbius övertog formellt linjerådets uppgifter. Detta blev början till slutet för den frihetliga och kreativa eran. När M87:orna började på hösten 1987 inleddes en ny fas i Möbius utveckling. Möbius finns kvar och är idag (2006) en sektionsförening inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN.

 

upp

Möbius startsida

© 2006-2007, Jonas Arnqvist

replica rolex sale
cartier replica uk
tag heuer replica uk
replica watches sale
hublot replica