Möbius prylar

En extra krydda i verksamheten, som liksom allt annat snabbt blev föremål för kult, var de prylar som antingen togs fram i samband med fester eller för att skapa intern samhörighet.

Affischer

Inför varje evenemang togs affischer fram, de flesta av mycket förgänglig natur, allt från handskrivna lappar till layoutade, egenkopierade A3-affischer. Förutom professionell rastrering av bilder förekom sällan eller aldrig att pengar lades på professionellt tryck.

Affisch - Residue-Gasque 1986

Kläder

CollegetröjanDet första som togs fram i form av kläder var tröjor för Matematikerlinjen. Jonas tog fram en logotyp med en kulram och de trycktes som klassiska skoltröjor med loggan på vänster bröst. I samband med att Peter fixade en MacIntosh tog Jonas och Peter fram en uppsättning nya tröjor med engelsk text i robust tryck i amerikansk collegestil och tidstypiska pastellfärger. Önskemål om att ta fram overaller ökade successivt samtidigt som motståndet mot dessa var relativt starkt. Istället togs svarta rockar fram som man själv kunde dekorera med märken (se nedan).

Märken

Första klistermärketEtt klistermärke i samma stil som den första tröjan var det första som togs fram i Möbius gryning. Delvis på grund av att kvaliteten på tryckningen lämnade en del i övrigt att önska upphörde i stort sett användningen av klistermärken i Möbius propaganda. Det ojämförligt viktigaste i prylsammanhang blev istället knapparna (badges).

Knapp, Residue-gasque 1985 Knapp, Residue-gasque 1986 Knapp, Residue-gasque 1987 Knapp, Residue-gasque 1988
Knapp, Anarko-Forskar-Oskar Knapp, Ett tufft jåb Knapp, Ett tufft jobb Knapp, Sillunch 1986
Knapp, 1-phest 1987 Radio Moebius Knapp, Moebius 1988 Knapp, cirklar
Knapp, Matematikerlinjen      

Ordensbandet

Möbius ordensbandMöbius arrangerade Naturvetarbalen i Rikssalen på Uppsala slott våren 1987. Detta var det i särklass största åtagandet för Möbius dittills med 600 gäster i högtidsdräkt från hela Uppsala universitets akademiska värld. I samband med detta arrangemang togs ett ordensband fram som kunde bäras till frack eller balklänning.

 

 

Sångboken

Matematikerlinjens och Möbius sångbokSångboken med det fullständiga namnet "Matematikerlinjen och Moebius Sångbok" innehåller vedertagna student- och dryckesvisor men även specialskrivna matematik- och datasånger. Många namn och företeelser som studenter då, 1987, kunde relatera till skulle förmodligen te sig helt obegripliga för dagens studenter. Hänvisningar till "Thunbergsvägen" och "Sturegatan" avsåg t.ex. Matematiska institutionen respektive Institutionen för Teknisk Databehandling (där "Einar" var prefekt). Vidare var "MDS" (människan datatekniken och samhället) en "mjuk" icke-teknisk obligatorisk kurs.

 

Övrigt

Biljett nr 1, Naturvetarbalen 1987

Meny och program för Naturvetarbalen 1987

Lite kuriosa: festtalaren, Knuth Hessenberg, var i själva verket Martin Ljung.

Har du bilder på märken eller andra prylar som du tycker saknas ovan och som borde vara med får du gärna skicka dem till www.moebius.se med uppgifter om årgång, en liten beskrivning av saken och vem du är.

upp

Möbius startsida

 

© 2006-2007, Jonas Arnqvist

First, the difference between 2.55 and Classic Flap design chanel replica mainly for two reasons - one is the bag in front of the buttons, square buckle or double C logo; the other is the shoulder strap, leather chanel replica metal clip, or full metal chain. The main difference between 2.55 and Classic Flap, it is in these two design elements.