Tidningen Möbius 
Första Möbiustidningen 1985
Tidningen Möbius utkom första gången i mars 1985, författad på en gammal hederlig skrivmaskin. För att garantera en kontinuerlig utgivning av tidningen numrerades också alla efterföljande tidningar med nummer 1 (detta är en matematisk spetsfundighet, fundera gärna på det).

Karaktären

Tidningen kan sägas ha varit inte bara studentikos utan rejält skruvad. En hel del av texterna kräver ingående insiderinformation om personer, händelser och företeelser för att komma ens i närheten av att vara begripliga. Varken censur eller självcensur var något som diskuterades aktivt utan vanlig anständighet fick råda. Tidningen parodierade skvaller- och kvällstidningsjournalistikens braskande rubriker. Enskilda personer kunde ofta bli utpekade men alltid med glimten i ögat och utan dåliga avsikter. Vanligtvis var det redaktörerna själva som råkade ut för de andra skribenternas upptåg.

Tekniken

Efterföljande nummer utvecklades i takt med tekniken. Persondatorer förekom praktiskt taget inte på institutionerna. Men snart fixade Peter en Apple II och senare en MacIntosh. Vi lärde oss även att använda Knuths textformateringssystem TeX som kördes på DEC-datorerna. TeX var framför allt bra för att skriva matematiska formler men för att förenkla och snabba upp redigeringen av tidningen konstruerade Jonas, som inte bara gillade att programmera sequencers, 1986 en TeX-formateringsparser som automatiskt lade in taggar för redaktionell text liknande de som flera år senare skulle komma att användas i HTML.

Forskar-Oskar

ForskarOskar by Åke Nylund

Ett stående inslag i tidningen var serien Forskar-Oskar som vistades i den grottliknande källaren under den dåvarande Matematiska institutionen (källaren finns på riktigt). Forskar-Oskar, som gjorde sitt första framträdande i tidningen redan i maj 1985 blev naturligtvis kult. Serien ritades av M83-Åke Nylund som senare sammanställde ett helt album med Forskar-Oskar och hans vänner Matte och Anna Analys.

Bildgalleri med gamla och nya Forskar-Oskar

Årgångarna 1985-88

Möbius1, mar 1985

Möbius2, maj 1985

Möbius3, sep 1985

Möbius4, ht 1985

Möbius5, dec 1985

Möbius6, feb 1986

Möbius7, mar 1986

Möbius8, maj 1986

Möbius9, sep 1986

Möbius10, ht 1986

Möbius11, dec 1986

Möbius12, apr 1987

Möbius13, apr 1988

Möbius14

   

upp

Möbius startsida

© 2006-2007, Jonas Arnqvist

Eighties, Karl Lagerfeld will create an elegant chanel replica sale 2.55 for success and status symbol - a modified version of Chanel 2.55, a lot of people to be called classic flap. Conform to the prevailing trend chanel replica sale money, mademoiselle buckle loop replaced logo, more "swagger." Both bags the most significant difference between the appearance. Strictly speaking, chanel replica refers February 1955 CoCo Chanel designed the clamshell package. Today, Chanel2.55 already refers to the 1955 Miss coco original models.