Matematikerlinjen 
Matematikerlinjen var under 1980-talet en bred matematisk- datavetenskaplig utbildning. De första åren var gemensamma med fokus på matematik, numerisk analys och programmering. Det tredje året kunde man välja att specialisera sig mot en särskild inriktning även om gränserna i vissa fall, t.ex. den mellan teknisk databehandling och datalogi var flytande. De olika inriktningarna var matematik, matematisk statistik, datalogi, teknisk databehandling, datorkommunikation, reglerteknik och nationalekonomi. Det fjärde året, som egentligen inte ingick i själva linjen, bestod av fritt valda kurser inom datavetenskap.

Platser

Thunbergsvägen

Åke Nylund utanför f.d. MatematikumMatematikerna vistades ofta på Matematiska institutionen bland annat för att man kunde äta lunch på restaurang Matikum i samma lokaler. Institutionen låg på Thunbergsvägen vid Engelska parken bakom Carolina Rediviva. Här är idag den Historiska institutionen inhyst och byggnaden är ommålad från den dåvarande rödbruna färgen till dagens gräddvita. Möbius fick så småningom en lokal med ett litet runt fönster på tredje våningen.

Sturegatan

Sturegatan anno 2006

På Sturegatan låg den andra huvudsakliga institutionen för studenterna på matematikerlinjen nämligen Institutionen för Teknisk Databehandling (TDB). Lektioner hölls bland annat där Pedagogiska institutionen idag huserar och datasalar fanns i källaren i kvarteret bredvid.

Universitetshuset

Åren 1983-84 var det inte ovanligt att föreläsningarna på Matematikerlinjen hölls i själva universitetsbyggnaden, vanligtvis i sal X (uttalades förstås "sal ecks") eller i sal IX. Fikade gjorde man i källaren på Café Alma.

STUNS och Polacksbacken

Göta livgarde (P1) i Enköping lades ner och S1 flyttade från Uppsala till Enköping. En mängd militära lokaler blev därmed lediga i Uppsala och renoverades. Under senare delen av 1980-talet inleddes en gradvis utlokalisering av verksamheten på Matematikerlinjen längs Dag Hammarskjölds väg och föreläsningar började förläggas i de gamla militära faciliteterna där Stuns och Uppsala Science Park flyttade in. Även lokalerna vid Polacksbacken togs successivt i bruk.

IT-miljö

De huvudsakliga programmeringsspråken på Matematikerlinjen var Pascal och Fortran och programmen editerades vanligen i Emacs. Utvecklingen skedde på VAX-datorer s.k. minidatorer från Digital Equipment Corporation (DEC) under operativsystemet VMS. Det förekom även datorer från Norsk Data och CDC Cyber (Control Data).

Persondatorer förekom i stort sett inte alls i undervisningen utan man arbetade från VT-100, Teletype-, Teleray- eller Tektronixterminaler uppkopplade mot ovan nämnda datorer. Däremot fanns det s.k. arbetsstationer som körde UNIX, mest för grafik- och bildanalystillämpningar.

Men även om Pascal och Fortran var de dominerande språken så användes assembler och C i de mer hårdvarunära kurserna och LISP och Prolog i bland annat AI-tillämpningar. Det objektorienterade språket Simula användes bland annat för simulering och linjär programmering.

Litteratur

En del kurser krävde att man tog sig igenom tung, för många närmast ogenomtränglig litteratur på engelska skrivna av omtalade författare som Wirth, Tanenbaum eller Spivak. Men tjocka böcker och stora textmassor var inte det vanliga på matematikerlinjen, snarare anständigt tunna men i hög grad komplicerade verk som krävde hög koncentration. Med undantag för ett fåtal extremt talangfulla innebar det att även de tunnaste böcker tog många långa veckor att ta sig igenom. Till skillnad från den andra beräkningsintensiva linjen i Uppsala, Teknisk fysik, så låg fokus på matematikerlinjen på bevis och härledning snarare än på att utföra tillämpade beräkningar. En konsekvens blev att det tog lång tid att ta sig igenom såväl litteratur som övningsuppgifter.

Exempel på "klassiska" verk är Calculus av Spivak och Vector Calculus av Marsden & Tromba. De båda böckerna omfattade i princip en hel termins studier i analys. Andra exempel från datalogi och datorkommunikation är Wirth och Tanenbaum (se bilder nedan).

upp

Möbius startsida

© 2006-2007, Jonas Arnqvist

replica rolex sale | rolex replica uk | hublot replica | replica watches uk